MOOC´s

Massive Open Online Courses

Projekterfaringer kan overføres til MOOCs

Maria Hedberg fra Lund Universitet anser MOOCs for at være sandkassen, hvor de prøver ting af. Bagefter overfører de det til klasseværelset.

Dette afprøvede vi i foråret 2015, hvor vi i et projekt på Læreruddannelsen på Fyn blandt andet testede hvorledes teorierne bag den connectivistiske studieaktivitetsmodel fungerede i praksis.

Vi overførte teorierne bag den connectivistiske tænkning til nogle ordinære hold med det mål, at de studerende selvstændigt skulle anvende metoden i deres selvinitierede studium efterfølgende.

Projektet blev en stor oplevelse og gav mange fantastiske resultater. F.eks. var vi meget glade for, at vi havde planlagt projektet efter aktionslæringsmodellen, med 3 workshops. Underviserne leverede fantastisk flot arbejde og to udviklede endda et refleksionspapir til arbejdet med blogs og feedback på nettet.

Vi var meget opmærksomme på Gill Salons 5 trin, som pointerer, at der især skal bruges meget tid på de to første trin. Trods en meget stor indsats netop her, viste det sig overraskende, at der skulle bruges mere tid.

Det gik op for os, at godt nok er de studerende “digitale indfødte” og fantastiske til at udnytte nettet til f.eks. sociale relationer.

Men kun få vidste, hvorledes de skulle bruge denne viden i en læringsmæssigt kontekst. Derfor var en overraskende erkendelse, at vi også skulle bruge tid på at lære de studerende at studere på nettet.

Blandt de store udfordringer for de studerende var, at lære at kommentere på blogs og selv skrive dem. Vi så mange venlige kommentarer, som “hvor ser det godt ud”, men sjældnere var der en reel forholden sig til indholdet.

Der var fornuftige kommentarer, men de studerende skulle lære, hvorledes man opførte sig på nettet. Dvs. der manglede en form for blogikette (blog-kommentar-etikette), med normer og regler for, hvor personlig man kunne blive. Både i det man skrev på egen blog og på andres.

De her nævnte punkter er værd at overveje, hvis vi udbyder MOOCs under masterniveau. De studerendes forudsætninger er afgørende vigtige for om det lykkes – og her skal de studerende, med Gill Salmons ord, plejes.

Dette var god lærdom, som er let at tilpasse næste gang.

MOOCs - The Road to succes is always under construction

MOOCs – The Road to succes is always under construction

Trods meget god lærdom var projektet samlet set en succes.

Over halvdelen af de studerende vil bruge de teknikker de har lært i projektet i deres selvinitierende studium bagefter, og underviserne ville fortsætte med metoden.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*