MOOC´s

Massive Open Online Courses

Projekter om læring i MOOCs

Ofte er incitamentet for at udbyde et MOOC, det store deltager antal, som har potentiale for at tiltrække nye studerende samt sprede viden.

Det øjeblik, at staten går ind og overvejer MOOCs som et uddannelsestilbud, vil fokus uundgåeligt skifte til læringen i MOOCs.

Et område, som mange uddannelsesinstitutioner arbejder med. Her er et par eksempler:

Projektet LUG (Læring uden grænser) fra USCJ og Roskilde Universitet har eksperimenteret med at opnår den bedste læring i fællesskaber. Deres første resultater giver lidt at arbejde med:

De designs, der er udviklet i LUG-regi, lægger i højere grad, end det i udgangspunktet har været hensigten, op til en formidlingspædagogik. Vi kan i hvert fald konstatere, at de realiserede designs, kun i begrænset omfang understøtter deltagernes samproduktion samt fælles videnskonstruktion og vidensgenerering.

Underviserne på Niels Brock Online Academy har også arbejdet med at skabe optimal læring i netværk og de er nået ud over de første erfaringer. De har således fundet løsninger I Gill Salmons teorier:

What we saw was that e-tivities increased student activity and that students got interested in others students. Instead of waiting for the teacher comments on their own work, students went active in and red each other posts. Several even interacted and commented on peer students. We believe this strengthen their sense of community and provides a basis for future collaborative work. They went from loneliness of the long distance learner to togetherness in long distance learning

På University College Lillebælt (IUCL) har vi også et projekt kørende her i foråret 2015 om “Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen”. Her byggede vi videre på Connectivismen og erfaringerne fra Niels Brock.

Det ser ud til at lykkes. Efter første forløb har vi fået flere positive tilbagemeldinger og i næste forløb arbejdes der videre med at forbedre tilgangsvinklen.

Der er forskel på de tre eksempler, idet LUC direkte laver MOOCs, Niels Brock arbejder med online undervisnings og UCL tester hvordan netbaseret læring kan forbedre ordinær undervisning.

De hører dog alle projekter til i dette indlæg, da de alle arbejder med, hvorledes man skaber funktionelle online netværk, som understøtter læringen.

Dette er vigtigt, hvis vi skal udnytte MOOCs fulde potentialer.

Som Ove Christensen skriver, så skal vi have inddraget de studerende i læringen:

Uddannelsesforskningen peger som allerede nævnt på, at undervisningsformer, der ikke inddrager den lærende som en aktiv part, ikke er tidssvarende i forhold til de krav, de lærende stiller og de kompetencer, som de skal opnå.

Vi skal som undervisere have lært, hvad der skal til for at skabe et godt læringsmiljø online. Det er så godt at se, at der arbejdes med det.

Så ros herfra til alle projekterne derude i Danmark. Jeg ville ønske, at jeg kendte til dem alle 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*