MOOC´s

Massive Open Online Courses

Potentialet i MOOCs del 3 af 3

I i alt tre indlæg på denne blog vil jeg beskrive og diskutere potentialet i MOOCs, med udgangspunkt i mit speciale, som blev afleveret d. 1 marts på Aarhus Universitet, som afslutning på min kandidat i Europastudier. Hvert af de tre indlæg omhandler én case som diskuterer potentialet i MOOCs fra forskellige teoretiske og praktiske vinkler.
Del 1 Handler om hvordan danske universiteter potentielt kan brande sig via MOOCs og tiltrække flere udenlandske studerende, og på denne måde også hjælpe regeringen til at opnå bestemte politiske mål.
Del 2 Handler om hvordan MOOCs potentielt kan medføre et generelt højere uddannelsesniveau i en geografisk region og på denne måde være med til at opnå politiske mål i EU.
Del 3 Handler om potentialet i MOOCs når det kommer til jobsøgning og videreuddannelse

Dette er del 3 af 3

MOOCs som jobsøgningsværktøj
Som hovedregel ansætter arbejdsgiverne medarbejdere ud fra deres faglige og personlige kvalifikationer og traditionelt set er et eksamensbevis (sammen med CV’et) nok det mest udbredte bevis på en ansøgers faglige kvalifikationer. En af svaghederne ved MOOCs har i den sammenhæng været, at meget få MOOCs giver egentlige credits eller ECTS point og at et bevis for, at man har taget et MOOC derfor ikke betragtes som et traditionelt eksamensbevis af flere forskellige årsager.
Men hvad nu hvis arbejdsgiverne begynder at tillægge MOOCs mere værdi og begynder at betragte dem som bevis på en ansøgers kvalifikationer og som noget, der giver plusser at skrive på CV’et?

En mindre undersøgelse lavet i USA viser, at mange af de adspurgte arbejdspladser i undersøgelsen potentielt godt kunne finde på at lade MOOCs indgå i bedømmelse og ansættelse af en jobsøger, og selvom at de adspurgte stadig mener at eksamenspapirer er en nødvendighed, så betragter de beståede MOOCs som et bevis på, at man er motiveret og dedikeret til sit felt. Altså kan det at man har taget en række MOOCs  faktisk sige noget om ens personlige kvalifikationer (motivation, dedikation) og ikke kun de faglige kvalifikationer. 73% af de adspurgte arbejdsgivere mente desuden, at MOOCs havde en positiv eller meget positiv indflydelse på en jobsøgers muligheder.
Det har dog ikke været muligt at finde frem til danske undersøgelser, der viser at danske arbejdsgivere viser større interesse for MOOCs, og man skal derfor passe på med at sammenligne med USA, hvor MOOCs er noget længere fremme i arbejdsgivernes bevidsthed. Det er dog stadig interessant at se, at de amerikanske arbejdsgivere begynder at betragte MOOCs som et bevis på både faglige og personlige kvaliteter.
For det betyder at MOOCs kan vise sig at blive et mere og mere værdifuldt værktøj for jobsøgende til at opnå nye kvalifikationer, der kan skrives på CV’et og måske i sidste ende føre til et job.
Men alt dette kommer dog an på arbejdsgiverne, og på hvordan de i fremtiden vil betragte MOOCs, som opsummeret i dette citat fra Jim Donohue i the Guardian:

Eventually employers will decide how valuable MOOCs are” – forstået på den måde, at hvis arbejdsgiverne begynder at ansætte kandidater på baggrund af, at de har taget en række MOOCs, så vil MOOCs blive meget værd for jobsøgere.
Men hvis de ikke tillægges værdi i en ansættelsesproces, så er MOOCs naturligvis ikke meget værd for en jobsøger og kan tværtimod vise sig at være spild af tid og kræfter (i tilfælde hvor grunden til at man tager en MOOC er for at forbedre sine jobmuligheder).

MOOCs som efter- og videreudannelsesværktøj
Et andet område, hvor MOOCs har gjort dets indtog og hvor man kan forestille sig, at MOOCs’ rolle i fremtiden vil blive større, er indenfor efter- og videreuddannelse.
Dette drejer sig især om at virksomheder, som normalt sender deres ansatte på dyre kurser, nu kan sende dem gratis hjem foran computeren, for at opkvalificere dem via MOOCs. Workplace har for eksempel lavet en mindre undersøger, hvor 72% af de adspurgte arbejdsgivere ser en mulighed i at integrere MOOCs i deres eksisterende trænings- og uddannelsesprogrammer.
Derudover viser en anden undersøgelse, at virksomheder i USA siden krisen har brugt mindre og mindre ressourcer på at efter- og videreuddanne deres ansatte, fordi de ikke har haft råd til det, så i dét tilfælde vil MOOCs være en kærkommen mulighed for arbejdsgiverne, fordi det er ganske gratis.
At benytte MOOCs i stedet for betalingskurser lader derfor til at være en stigende trend.
På denne måde kan MOOCs vise sig at blive en trussel for de virksomheder (og universiteter), der lever af at udbyde efter- og videreudannelseskurser, men på samme tid er det en glimrende mulighed for virksomheder, der ønsker at opkvalificere deres ansatte (fx nyansatte, ansatte der får ny funktion, nye opgaver der kræver små opkvalificeringer af eksisterende ansatte etc.).

Hvorvidt denne trend vil stige og MOOCs for alvor vil blive et værktøj, der bruges til efter- og videreudannelse hænger dog igen sammen med arbejdsgivernes syn på MOOCs, og hvor meget værdi de tillægger dem. For de virksomheder, der i forvejen investerer i professionelle kurser udbudt af specialiserede virksomheder er det denne service MOOCs skal holdes op i mod, og her kan der være lang vej endnu før at kvaliteten i MOOCs er på højde med de kurser der udbydes af specialiserede virksomheder, hvis vi altså tager økonomien ud af ligningen.

Men i forhold til de virksomheder, der ikke investerer i efter- og videre uddannelse p.g.a. manglende ressourcer, og hvor økonomien i dét er (alt)afgørende, skal MOOCs sammenlignes med slet ikke at have noget efter- eller videreuddannelse – og i de tilfælde er der helt klart et potentiale i at bruge MOOCs, hvormed de ansatte gratis (på nær deres løn selvfølgelig) kan opkvalificeres med ny viden.

Altså kan man sige, at MOOCs som et efter- og videre uddannelsesværktøj klart er bedre end ingenting, set fra virksomhedernes og de ansattes synspunkt, men de er måske endnu ikke på højde med de højt specialiserede og dyrt udbudte betalings kurser.

For virksomhedernes synspunkt er der altså et potentiale i MOOCs i og med at det er et billigere alternativ til betalingskurser og for jobsøgere er MOOCs en mulighed for at vise opnå faglige kvalifikationer og de kan samtidig fungere som et bevis på personlige kvaliteter såsom motivation og fagligt engagement. Det bliver i den forbindelse spændende at følge med i, hvordan danske arbejdsgivere tager i mod MOOCs i fremtiden og hvor meget værdi de kommer til at tillægge det, da det i sidste ende er dem som bestemmer hvad MOOCs er værd (ihvertfald i en jobsøgningssituation).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*