MOOC´s

Massive Open Online Courses

MOOCS som fundament

Tidligere har jeg skrevet om, hvad der skal til for at opnå det personlige indlæringsforløb. Her er MOOCS en af de afgørende byggeklodser, da studerende og undervisere via MOOCS får et kæmpe fundament af viden til rådighed. Der skulle nu være afholdt mere end 6.800 klassiske MOOCS på verdensplan – foruden al anden tilgængelig e-læring som Khan Academy og andre, hvor e-læring har andre former. Det er fx i form af kortere sessioner, der forudsætter større interaktion mellem e-læringsmodullet og den understuderende. Den tyske organisation iversity tilbyder nu også ECTS-givende kurser, således at en dansk studerende fx kan vælge at tage dele af sin videregående uddannelse via iversity men stadig bosat i Danmark. En spændende konsekvens af den udvikling ersåledes, at danske videregående uddannelser kommer til at ligge i direkte konkurrence med udenlandske uddannelser, da de geografiske forhold sættes ud af kraft. Gad vide hvornår studerende opdager, at de kan sidde hjemme i den varme sofa og tage ECTS-givende kurser online uden at forlade hjemmet?

I 2016 blev der oprettet mere end 2.600 nye kurser, der var mere end 23 millioner som tilmeldte sig et kursus for første gang, og der var mere end 58 millioner studerende i alt, der tog et kursus. Det skal sammenlignes med, at der var ca. 5 millioner internationale studerende i 2012. Interessen for kurserne er derfor stor, og det er jo også alt andet lige lettere at tage et kursus på internettet i forhold til at rejse til et andet land.

Med det store antal kurser vil det kun være et spørgsmål om tid, før der er kurser til rådighed inden for langt det meste. Og når kurserne er lavet på forhånd, vil der ikke være behov for at udvikle det samme lignende kursus igen på en anden videregående uddannelsesinstitution – ressourcerne kan anvendes mere fornuftigt. Jeg har ikke regnet på omkostninger til, at hver underviser skal forberede et selvstændigt kursus/undervisningsforløb, men det kan ikke være begrænsede midler og tid, der anvendes på forberedelse.

Min pointe er her, at man ikke bør fokusere på at opbygge en uddannelse baseret på e-læring alene. Indlæringsforløbene skal fortsat ske i samarbejde med lokale medstuderende, vejledere og undervisere, der kan følge den enkelte studerende og understøtte dennes indlæring. Det vigtige er snarere, at MOOCS kommer til at udgøre et meget vigtigt greb til at effektivisere undervisningssektoren og frigøre tid til en mere personaliseret undervisning.

MOOCS udgør således fundamentet for det personlige indlæringsforløb, fordi ressourcerne ikke skal anvendes på at udvikle generiske undervisningsforløb, men i stedet kan bruges på at tilpasse uddannelser til den enkelte elev (og evt. til lokale forhold) samt sammensætte forskellige e-læringskurser til et samlet læringsforløb. Det kan både være i forhold til at sammensætte kurser til hele uddannelser og i de tilfælde, hvor forskellige forelæsninger og e-læringsmateriale kan sammensættes til kurser (der kan være ECTS-givende).

Hvordan den mere personaliserede undervisning skal udføres, så den bidrager til indlæring af højere kvalitet, når jeg ikke at beskrive her – det vender jeg tilbage til i et senere blogindlæg. Fortsættelse følger derfor snarest…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*