MOOC´s

Massive Open Online Courses

MOOCs i Danmark 2016

I maj 2013 skrev jeg om de 2 MOOCs udbydere, der dengang var i Danmark. Heldigvis tiltrak indlægget sig opmærksomhed og der er i tidens løb kommet flere udbydere på under kommentarerne.

Nu har 3 journaliststuderende lavet undersøgelse af status på MOOCs i Danmark i 2016.

Det vil jeg følge op på ved at lave denne opdaterede status over MOOCs i Danmark.

MOOCs i Danmark –
Udbydere og udbud

Universiteterne

De studerende har arbejdet med følgende universiteter som udbyder MOOCs

  • Syddansk Universitet
  • Københavns Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Copenhagen Business School

De udbyder 25 kurser, som koster mellem 100.000 og op til en million at producere pr. styk.

Opstartsdato for danske udbydere af MOOCs

Opstartsdato for danske udbydere af MOOCs

University Colleges

Derudover har jeg kendskab til 2 univeristity Colleges, som udbyder MOOCs i Danmark. Det er:

  • UCSJ – University College Sjælland
  • Via University College i Århus

Nye MOOCs udbydere på vej

Cudim på Aarhus universitet har de sidste 3 år deltaget i et EU-projekt om europæiske MOOCs. Projektet hedder HOME. De har netop sat deres første MOOC i udbud via de sociale medier – med succes.

Derudover er alle University Colleges i Danmark gået sammen i et MOOC-sektorprojekt. Vi har i projektet haft vores første seminar og er i fuld gang med at udarbejde det første MOOC, som udbydes i foråret 2017

Slutteligt har University College Lillebælt nu kommet med på MOOC-bølgen, idet Videnscenter for Historieformidling og kulturforståelse” har to MOOCs kørende i øjeblikket.
Vi har udbudt et MOOC til historielærere og et til eleverne.

Hvor udbredte er MOOCs i 2016

I februar 2014 siden skrev jeg et indlæg om hvor udbredte MOOCs dengang var i Danmark.

Dengang brugte jeg Google Trends grafer over søgehistorik for at vise tendensen. Det var ikke imponerende.

I juni 2016 er der klart stigninger især i søgninger på MOOC (Den blå graf). Den røde graf viser søgninger på MOOCs.

En oversigt over søgninger på MOOCs juni 2016

Der er sket en stigning i antallet af søgninger på Google Trends fra 2014 til 2016

Hvis vi sammenligner med udlandet ser det sådan ud. Her er Den røde graf søgninger på ordet MOOC i USA, mens  Danmark repræsenteres ved den blå streg.

MOOC i Danmark og USA 2016 juni

Grafen viser, at Danmark er ved at komme med på MOOC bølgen idet der er stigende interesse for at søge på ordet MOOC i forhold til i USA

Det interessante ved grafen er at der er dalende søgninger i USA. Enten skyldes det, at de allerede véd hvad begrebet MOOC står for og derfor søger direkte på kurser.

Alternativt kan det tolkes til at der er en dalende interesse….

Spændende er det i hvert fald at interessen er stigende i Danmark og at vi får flere og flere udbydere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*