MOOC´s

Massive Open Online Courses

Læringstanken bag C- MOOCs

Der tales ofte om der læres, når der arbejdes digitialt. Især i MOOCs er dette et stort spørgsmål, da det jo foregår rent digital.

George Siemens, som startede CMOOCs udgav i marts 2009 sine tanker bag opbygningen i Handbook of Emerging Technologies for Learning. Heri argumenterer han for, hvorledes digital læring støtter de forskellige læringsteorier. Han skriver på s.4 om læring:

Papert suggest learning requires “active-doing” note lecture-based telling. Vygotsky, Wenger, and others emphasize the importance of social, cultural, community, and historical components to learning. Engestrom, building on the work of Vygotsky, suggest activity theory as a means of framing desirable education models.

Og dette forsætter han på s. 9 med følgende opstilling, som jeg har omfortolket. De fulde noter findes i bogen.

  • Social: Læring er en social proces (Wenger)
  • Situationen: Læring opstår i bestemte situationer eller kontekster (Seely Brown, Collins, Duguid)
  • Reflektion:  Studerende har brug for tid til at op-/indtage ny information. De skal have mulighed for at reflektere, forsvare og dele det de har lært for at det kan blive en del af deres repertoire (Merrild)
  • Mange-arted: Læringe indarbejder teori, engagement, fortætning og aktiv konstruktion (Papert)

Denne opstilling leder ham til følgende konklusion:

Social software can plan an important role in self-directed distance educations enviroments (Anderson), allowing learningers the freedom of self-paced instruction with the social support of contact with Peers.

Denne konklusion bruger han til at forbinde disse teorier om læring med den connectivistiske teori, idet han mener, at der er klare fordele i læring i netværk, når man arbejder online. Han mener, at mennesker har meget mere viden, end det umiddelbart ser ud til og når man lærer i et netværk bliver denne viden sat i spil.

Knowledge is a function of connections and understanding is the emergent shape of the network (s.11)

Dette gør at underviserens rolle også ændres til at indbefatte vejledning i at skabe netværk

One comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*