MOOC´s

Massive Open Online Courses

Fra enkelte kurser til hele læringsforløb

MOOCS spænder over en meget bred pallette af kurser og undervisningsmateriale – jeg er stødt på alt fra videokurser om filosofi i middelalderen over ’hårde’ statistikkurser til kurser om, hvordan man bliver bedre til at tale med sin leder. MOOCS bliver dog for alvor interessant, når det kan integreres i et almindeligt uddannelsesforløb – det kan være som enkeltelementer i et læringsforløb eller i de tilfælde, hvor det fulde uddannelsesforløb består af MOOCS. Og hvorfor?

Jeg ser brugen af MOOCS og e-læring generelt som et kontinuum, som illustreret ved figuren nedenfor, hvor MOOCS og e-læring kan anvendes i meget varierende omfang. For at få den størst mulige udbredelse skal MOOCS derfor anvendes i uddannelsesforløb, der allerede eksisterer. Det giver for alvor mulighed for at bringe de nye læringsredskaber i spil og højne kvaliteten af indlæringen.

Hvor er de intensive forløb i dag?

Jeg er ikke personligt stødt på forløb, hvor MOOCS både er meritgivende og sammensat på en måde, så det giver mulighed for en fuld meritgivende uddannelse. Det nærmeste er platforme som tyske iversity, der tilbyder ECTS-givende online kurser. Iversity blev grundlagt i 2012 men har i dag allerede over 750.000 registrerede brugere. Iversity giver derfor studerende mulighed for at indarbejde online kurser i deres egne uddannelsesforløb.

At et kursus er meritgivende er ikke ensbetydende med, at kurset nødvendigvis har en høj kvalitet. Det tror jeg, at alle, der har taget et kursus på et dansk universitet, kan skrive under på. Derfor er det også vigtigt at kigge på, hvordan e-læring kan skrues sammen, så det giver en god kvalitet. Det kan enten være ved et fuldt digitalt forløb eller ved såkaldt blended learning, hvor e-læring og fysisk læring kombineres. Det skriver jeg mere om i min næste blog…:)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*