MOOC´s

Massive Open Online Courses

Den svenske MOOC undersøgelse

I mit blogindlæg om Status på MOOCs i Skandinavien 2015 fortæller jeg, at den svenske regerings har nedsat en undersøgelsesgruppe, som skal undersøge MOOCs i Sverige.

En svenske undersøgelse om MOOCs

Gruppen skal være færdig 1. februar 2016.

Basis for deres undersøgelse er godt, idet Sverige har mange års erfaring med netundervisning.Derfor er springet til MOOCs ikke så stort.

Undersøgelsesgruppen har dog alligevel nogle udfordringer som jeg her vil beskrive:

  • I Sverige anses MOOCs ikke for at være en højere uddannelse lovmæssigt set. Dermed er MOOCs en udfordring – lovmæssigt set.
  • Da der er gratis deltagelse i et MOOC bliver de studerende ikke ifølge svensk lov anset for at være studerende. Dermed har MOOCs studerende ikke samme rettigheder som de ordinære studerende – og dermed har de heller ikke samme ret til en grad.
  • I Sverige er uddannelse gratis – undtagen for udenlandske studerende. Dermed er MOOCs en udfordring, idet MOOCs ikke passer ind i det eksisterende system af finansiering som bygger på antal af studerende
  • De studerende er bange for, at underviserne vil bruge tid på at lave MOOCs istedet for at undervise dem.

Gruppen gjorde det klart, at de ønsker at række ud og være internationale, men de er bange for, at de lovmæssige aspekter gør det svært at være klar med en grundig rapport til deadline 1. februar 2016.

Deres udfordringer ligner meget det vi i Danmark kommer til at stå overfor, hvis vi overvejer MOOCs i vores uddannelsessystem.

Det bliver derfor spændende at følge denne gruppes resultater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*