MOOC´s

Massive Open Online Courses

Home » Articles posted by Lone guldbrandt Tønnesen (Page 2)

Objektorienteret MOOCs

MOOCs, MOOC

Et eksempel på et objektorienteret MOOC blev præsenteret på konferencen “MOOCs in Scandinavia”, hvor Christina von halfman og K. Hausswolf fortalte om Nomadic education in localized MOOC (LOOC).

Det interessante fra deres oplæg var tankegangen om at lave objektorienteret MOOC. Dvs. det var helt forskelligt hvorledes deltagerne gik igennem MOOC´ets forskellige dele.

De illustrerede de på følgende måde, hvorledes studerende to forskellige dele:

MOOCs as normadic education

MOOCs as normadic education

 

 

 

 

 

 

Evalueringer, efter første og tredje år, viste at de studerende var glade for multi-modaliteten med tekst, billede og video samt at alt var på samme sted.

Kan objektorienteret MOOCs sammenlignes med den adaptive tilgang?

Jeg sammenligner tankegangen lidt med de adaptive MOOCs.

Det sker dog i en bevidsthed om at I de adaptive MOOCs testes de studerende undervejs og et system vælger det næste spørgsmål for de studerende, mens de studerende i dette forløb selv vælger, hvilket modul de har behov for på det aktuelle tidspunkt.

Umiddelbart er dette LOOC i min verden vældigt godt tænkt, idet det vel er den studerende, som bedst véd, hvad de har behov for.

Udfordringen for os udbydere bliver for, at stille de rette valgmuligheder til rådighed for de studerende.
– og det kan blive en spændende udfordring….

 

 

Hvilke fordele ser deltagerne i MOOCs?

MOOCs, mooc

Over en million mennesker har færdiggjort MOOCs fra Coursera og over 100.000 fra Harvardx og MITx.

Det er store tal fra et MOOC-området, som ofte bliver kritiseret for frafaldsraten. Tallet skal også sættes i perspektiv i forhold til at over 25 millioner var indskrevet siden 2012

Undersøgelsen viser også, at de tager et MOOC som en del af deres studium. Mere 60% end mener deltagelse i MOOCs giver mere læring samt 70% mener, at det forbedrer deres karrierechancer.

Blandt “ikke-studerende” som gennemfører er det typisk de dårligst stillede lokalt og fra udviklingslandene, som ser flest fordele i  ses fleste i at bestå et MOOC.

MOOCs - fordele

MOOCs – fordele

Især er det deltagere fra udviklingslandende som fremhæver karriere- og læringsfordelene. Dermed må man sige, at håbet om at MOOCs ville give de dårligst stillede en mulighed for at forandre deres liv faktisk er blevet indfriet.

Det er faktisk også 60% af de indskrevne på MOOCs som kommer fra udviklingslandene.

Så det generelle resultat af Harvards undersøgelse er altså at deltagerne både ser lærings- og karrierefordele i at deltage i MOOCs. Derudover har de fundet, at mange fra udviklingslandene får udnytter fordelene ved at tage MOOCs

 

 

 

Hybrid MOOCs

MOOCs, mooc

Jeg var i juni 2015 til konference MOOCs in Scandinavia i Stockholm.

Her var der mange forskellige variationer af MOOCs. Der var

Mangfoldigheden og kreativiteten i tilpasningen af MOOCs til egne behov er store, og der kommer flere og flere af den slags.

Spørgsmålet er om vi stadigvæk kan kalde dem for MOOCs.

I min optik er svaret “nej”, men det ændrer ikke ved min respekt for alle disse kreative og positive måder at bruge MOOCs på.

Der er masser af potentialer i MOOC-hybrider og det er inspirerende at læse om dem alle.

Jeg vil slutte af med et citat fra Prof. Ebrahim Afsah fra Københavns Universitet:

MOOCs tillader dig at gøre noget helt nyt, hvis det er bygget godt op.
Du har mulighed for at får folk til at arbejde sammen!

E. Afsah taler om MOOCs

MOOCs.dk billede af E. Afsah fra konference MOOCs in Scandinavia

Et nationalt sektorprojekt i Danmark om MOOCs

MOOC´s konversation, MOOCs, MOOC

Professionshøjskolerne i Danmark har i denne uge fået bevilliget midler til et nationalt sektorprojekt om MOOCs fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

MOOC Sektorprojekt bliver gennemført i de kommende to år i et ligeværdigt samarbejde mellem de otte professionshøjskoler.

Projektet betår af en udviklingsdimension og en forskningsdimension, som indeholder forskellige undergrupper.

Et “kerne”-MOOC udvikles og dette skal kunne anvendes og videreudvikles af videreuddannelser, læreruddannelser og pædagoguddannelser på de enkelte professionshøjskoler.

Projektet retter sig endvidere mod at udrede barrierer og potentialer for etablering af et nationalt partnerskab om MOOCs i Danmark.

Det er stort at samle alle professionshøjskolerne (UCN, VIA, UC-Syd, UCL, Metropol, UCC, UCSJ og DMJX) i så visionært et projekt og dette skal ophavsmændenes skal have stor ros for.

 

Projekterfaringer kan overføres til MOOCs

MOOCs, mooc

Maria Hedberg fra Lund Universitet anser MOOCs for at være sandkassen, hvor de prøver ting af. Bagefter overfører de det til klasseværelset.

Dette afprøvede vi i foråret 2015, hvor vi i et projekt på Læreruddannelsen på Fyn blandt andet testede hvorledes teorierne bag den connectivistiske studieaktivitetsmodel fungerede i praksis.

Vi overførte teorierne bag den connectivistiske tænkning til nogle ordinære hold med det mål, at de studerende selvstændigt skulle anvende metoden i deres selvinitierede studium efterfølgende.

Projektet blev en stor oplevelse og gav mange fantastiske resultater. F.eks. var vi meget glade for, at vi havde planlagt projektet efter aktionslæringsmodellen, med 3 workshops. Underviserne leverede fantastisk flot arbejde og to udviklede endda et refleksionspapir til arbejdet med blogs og feedback på nettet.

Vi var meget opmærksomme på Gill Salons 5 trin, som pointerer, at der især skal bruges meget tid på de to første trin. Trods en meget stor indsats netop her, viste det sig overraskende, at der skulle bruges mere tid.

Det gik op for os, at godt nok er de studerende “digitale indfødte” og fantastiske til at udnytte nettet til f.eks. sociale relationer.

Men kun få vidste, hvorledes de skulle bruge denne viden i en læringsmæssigt kontekst. Derfor var en overraskende erkendelse, at vi også skulle bruge tid på at lære de studerende at studere på nettet.

Blandt de store udfordringer for de studerende var, at lære at kommentere på blogs og selv skrive dem. Vi så mange venlige kommentarer, som “hvor ser det godt ud”, men sjældnere var der en reel forholden sig til indholdet.

Der var fornuftige kommentarer, men de studerende skulle lære, hvorledes man opførte sig på nettet. Dvs. der manglede en form for blogikette (blog-kommentar-etikette), med normer og regler for, hvor personlig man kunne blive. Både i det man skrev på egen blog og på andres.

De her nævnte punkter er værd at overveje, hvis vi udbyder MOOCs under masterniveau. De studerendes forudsætninger er afgørende vigtige for om det lykkes – og her skal de studerende, med Gill Salmons ord, plejes.

Dette var god lærdom, som er let at tilpasse næste gang.

MOOCs - The Road to succes is always under construction

MOOCs – The Road to succes is always under construction

Trods meget god lærdom var projektet samlet set en succes.

Over halvdelen af de studerende vil bruge de teknikker de har lært i projektet i deres selvinitierende studium bagefter, og underviserne ville fortsætte med metoden.

 

Den svenske MOOC undersøgelse

MOOCs, mooc

I mit blogindlæg om Status på MOOCs i Skandinavien 2015 fortæller jeg, at den svenske regerings har nedsat en undersøgelsesgruppe, som skal undersøge MOOCs i Sverige.

En svenske undersøgelse om MOOCs

Gruppen skal være færdig 1. februar 2016.

Basis for deres undersøgelse er godt, idet Sverige har mange års erfaring med netundervisning.Derfor er springet til MOOCs ikke så stort.

Undersøgelsesgruppen har dog alligevel nogle udfordringer som jeg her vil beskrive:

  • I Sverige anses MOOCs ikke for at være en højere uddannelse lovmæssigt set. Dermed er MOOCs en udfordring – lovmæssigt set.
  • Da der er gratis deltagelse i et MOOC bliver de studerende ikke ifølge svensk lov anset for at være studerende. Dermed har MOOCs studerende ikke samme rettigheder som de ordinære studerende – og dermed har de heller ikke samme ret til en grad.
  • I Sverige er uddannelse gratis – undtagen for udenlandske studerende. Dermed er MOOCs en udfordring, idet MOOCs ikke passer ind i det eksisterende system af finansiering som bygger på antal af studerende
  • De studerende er bange for, at underviserne vil bruge tid på at lave MOOCs istedet for at undervise dem.

Gruppen gjorde det klart, at de ønsker at række ud og være internationale, men de er bange for, at de lovmæssige aspekter gør det svært at være klar med en grundig rapport til deadline 1. februar 2016.

Deres udfordringer ligner meget det vi i Danmark kommer til at stå overfor, hvis vi overvejer MOOCs i vores uddannelsessystem.

Det bliver derfor spændende at følge denne gruppes resultater.

Stewe Wheler om MOOCs

MOOCs, mooc

Den 23. september havde University College Lillebælt besøg af Stewe Wheler, som bl.a. talte om MOOCs.

Stewe Wheler var med til at udvikle et af de første MOOCs i 2007 sammen med George Siemens og Stephen Downes, og han var helt klart en støtter af den connectivistiske tænkning bag de første MOOCs.

2015-09-23 09.07.44

Hen mente derfor, at de nuværende MOOCs, som især er X-MOOCs, bør karakteriseres som “Online-Learning”.
Disse har intet at gøre med de oprindelige MOOCs tankegang og struktur.

Eftersom de fleste nuværende MOOCs er online-learning, mener Stewe Wheler, at fremtiden kommer til at at ligge i de embedded MOOCs.

Med “Embedded MOOCs” mener han, at de studerede eller undervisere vælger en eller flere dele ud af et MOOC, som den viden de har brug for i en konkret situation.

Stewe Wheler og MOOC

Stewe Wheler efter fordraget, hvor han bl.a. fortalte om MOOCs

Dermed bliver det helt uden betydning om de fuldfører kurset. Pointen er, at deltageren har lært den viden de skal af den del af MOOC´et de deltog i.

Stewe Wheler henviste til endvidere til, at de Britiske Universiteter udtaler, at de udbyder MOOCs, fordi det er en let måde at tjene penge på. Dette er meget modsat den sidst nye amerikanske undersøgelse, der siger at størstedelen udbyder MOOCs for at tiltrække studerende, for at få større synlighed samt for at udvikle undervisningen.

Stewe Wheler gjorde opmærksom på, at et af MOOCs ulemper er, at ikke alle studerende er i stand til at lære uden en underviser.

Han var dog helt overbevist om, at MOOCs vil ændre vores skolesystemer alligevel.

Stewe Wheler og Lone Guldbrandt Tønnesen fra MOOCs.dk efter foredraget på University College Lillebælt

Stewe Wheler og Lone Guldbrandt Tønnesen fra MOOCs.dk efter foredraget på University College Lillebælt

Se video af Steve Whelers foredrag

Se University College Lillebælts beskrivelse

 

 

MOOCs som normadic education

MOOCs, MOOC

Lindeberg m.fl. fra Malmø Universitet har med succes bygget et MOOC op som “normadic education”.

“normadic education” bliver af Semetsky defineret som:

Projektet valgte dermed at droppe den lineære tænkning, som typisk ses i X-Moocs. Istedet designede de deres eget MOOC ud fra, at deltagere skulle kunne starte, der hvor behovet var.

Dette var især fordelagtigt i dette MOOC, som omhandlede C++ programering. Nogle deltagere ønskede nemlig at starte med basisprogrammering, mens andre ønskede at starte på højere niveau.

Lindeberg illusterede deres MOOC´s forløb således

MOOCs as normadic education

MOOCs as normadic education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvs. at der kan være mange forskellige måder at gå igennem MOOC´et på. Det er deltagernes egne forudsætninger bliver styrende for hvorledes MOOC´et forløber.

Fordelen ved en sådan opbygning er, at deltageren kan skabe præcis det forløb vedkommende har brug for. Dermed sikrede udbyderne sig, at deltagerne fandt det interessant. Måske ligefrem underholdende….